خدایا

 دوست بدار آنهایی را که دوستمان دارند و نمی دانیم، وسلامت بدار 
  آنهایی را که دوستشان داریم و نمی دانند

/ 1 نظر / 17 بازدید