ای کریم ! بی نگاه لطف تو هیچ کاری به سامان نمی رسد ، نگاهت را از من دریغ نکن .

پروردگارا! اگر من بد بنده ای هستم تو نیکو خدا هستی ، پس با من آن کن که سزاوار مقام توست نه آنچه لایق من است .

تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست